Arhivi Kategorije: Uncategorized

Class 2015 napovednik

Najava

Konferenca storitev v oblaku CLASS Conference

Ljubljana, 5. in 6. november 2015

 V nov razvojni cikel Slovenije bo investirano 200 MIO razvojnega denarja

Storitve v oblaku so priložnost

Več o programu si lahko preberete na http://www.cloudconference.eu/program/glance/.

REGISTRACIJA http://www.cloudconference.eu/registration/online-registration/.

Evropa se premika proti Enotnemu Digitalnemu Trgu – online okolje brez ovir za mednarodno poslovanje predvsem s področja pravnih okvirov, elektronskih storitev in infrastrukture. To odpira veliko priložnosti tako uporabnikom kot ponudnikom elektronskih storitev. To je način za doseganje večje količine strank/uporabnikov s pomočjo povezovanja več storitev hkrati ob koncentraciji na osnovne storitve. Za doseganje tega cilja je potrebno združiti sile na strani malih  in srednje velikih podjetij in raziskovalnih organizacij  po celotni evropi, ker ena sama organizacija ali celo država ni zmožna nasloviti celotne palete tehnoloških izzivov na poti, kaj šele regulatornih pogojev ali enotnih standardov. Class 2015 dogodek naslavlja slabosti in priložnosti posamezne države in njihovih posameznih raziskovalnih organizacij ali pravnih okvirov in priložnosti sodelovanja več držav med seboj in kaže na možnosti, ki jih lahko od sodelovanja posamezne države pridobijo. CLoud Assisted ServiceS konferenca – CLASS 2015 bo pripeljala skupaj strokovnjake s področja računalništva v oblaku in sveta podatkov, ki predstavljajo temelj za izgradnjo znanja o posamezni tematiki. Povabljeni govorniki iz industrije in raziskovalnih organizacij bodo naslavljali to področje znotraj štirih podpodročij konference- 1/Pametna mesta&Skupnosti&Mobilnost,  2/Pametni les, 3/ eZdravje, 4/Pametne Tovarne (Industry 4.0), še posebej bodo predstavitve namenile pozornost digitalnim potrebam in uporabnosti tehnologij v okviru poslovanja in življenja v skupnostih in mestih v jugovzhodni evropi. Dalibor Baskovc, Direktor konference

Agenda

Prvi dan (5. 11. 2015) .

A/ Uvodnik:

Dr. Tomaž Boh, Ministrvo za izobraževanje, znanost in šport – Naslov: Možnosti za razcvoj področja IKT znotraj strukturnih skladov 2014-2020

Marko Hren, Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko – Naslov: Slovenska pametna specializacija 2014-2020 predstavitev politike investiranja

Cedric Thomas, OW2 konzorcij/ Francija – Naslov: Odprtokodne rešitve: Upravljanje lahko naredi razliko

B/ Pametna mesta&Skupnosti&Mobilnost

Katalin Gallyas, Odprto inoviranje mesta Amsterdam, Naslov: Introducing Open and Agile SmartCities iniciativa, podpora experimentalnim dejavnostim po principih FIWARE

László Gulyás, Arise Europe program v  Centralni and Vzhodnin Evropi pri EIT Digital/ Madžarska, Naslov: EIT Digital in program ARISE Europe ter pregled  EIT Digital razvojnih linij

Boris Horvat, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem / Slovenija / KC Class- Naslov: Moderne storitve transporta ali kako najlažje priti iz točke

A v točko B

Friderik Knez, ZAG/ Slovenija- Naslov: Trajnostne in pametne zgradbe – osnovni gradniki pametnega mesta

Miha MohorcicNaslov: Predtavitev ponudbe konzorcijev za področje pametnih mest in umeščanja v pametno specializacijo Slovenije

Ceco Gakovic, CityOS.io / Bosna in Herzegovina – Naslov: Izgradnja startup iniciative v pametnih mestih Sarajevo, Dubovnik-primeri dobre prakse

C/ Pametni les

Andreja Kutnar, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem / Slovenija / – Naslov: Integracija IKT v raziskave, razvoj in inovacije v lesnem sektorju v okviru InnoRenew CoE

Johan Skog, SP Technical Research Institute of Sweden / Sweden – Naslov: Sledenje prstnemu odtisu lesa odpira vrata pametnim žagam

Václav Sebera – Mendel University Brno / Češka republika – Naslov: Uporaba računske moči pri raziskavah lesa in pri inženirskih pristopih s pdročja lesa

Drugi dan (6.11.2015) .

E/ eZdravje

Anastasius Gavras, Eurescom / Nemčija- Naslov: Povezovanje trendov in izzivi decentraliziranih storitev eZdravja in

Peter Linhardt, Ness / Slovaška – Naslov: Nacionalni IKT sistem e-Zdravja Slovaškje ob uporabi storitev računalništva v oblaku

Matjaz Depolli, Inštitut Jožef Stefan / Slovenija – Naslov: Slovenski piloti mobilnega nadzora zdravja

Per Olof Hedekvist – SP Technical Research Institute of Sweden / Švedska – Naslov: Oblačne baze podatkov oblačil za razvoj algoritmov za zmanjševanje tveganja padca

F/ Pametne Tovarne (Industry 4.0)

Daniel Vladušič – XLAB; Matej Andrejašič – Pipistrel; Žiga Povalej– XLAB / vsi Slovenija – Naslov Nove oblačne storitve za proizvajalca ultra-lahkih letal

Več o konferenci CLASS Conferencehttp://www.cloudconference.eu/

Pišite na naslov info@cloudconference.eu

 

 

Cloud Enterpreneurship Program partnership

Target to the program

to develop startup program mechanism, which will enable global fast growing companies

Targeted audience

Startup&SMEs and growth program

Scope of the program

To produce new global fast growing companies

Intro

Startups are key elements in sustainable ecosystems. They provide more than 80% of new product and services on the market. Healthy economies can prove that in 3 years perspective, within first year more than 60% of startups stop their business.

And startups normally develop like:

·      2-5% to successful global startups

·      10-20% to regionally successful startups

·      40-60% to successful local startups

·      20 – 30% of startups stop operating

Our experiences show, that main problems/challenges startups are facing:

1.         Knowledge (about how to reach and position on the market, how to deal with money, how to sell the product)

2.     Find the right growth leverage (investors (VC, strategic), partnership models, … ) and get right partner or investor

3.         State of mind (they need to see different perspectives to start comparing with global not local players)

Based on Key Findings we have developed a programs, covering

1.     To address key problems we are offering online education system, which includes key models to help startups to reach the market 3x faster than they normally do.

2.     To allow investors and strategic partners qualified decisions within investment process (make due diligence process more transparent and faster).

3.     Timings are set differently, depending on which Program Type one decides:

a.         weekend program (bootcamp),

b.         up to 2-4 months and can be provided online or locality through local partner (incubator, accelerator, university, VC …) – we provide the guidelines&tools

Projekt InnoRenew

Evropska komisija je podprla partnerski projekt Univerze na Primorskem Center odličnosti InnoRenew CoE s celotnim imenom Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE), partnerji pa so v petek, 27.marca 2015 podpisali konzorcijsko pogodbo.

S povezovanjem želimo povečati znanstveno odličnost v Sloveniji na številnih področjih povezanih z obnovljimi materiali. Center odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja namerava omogočiti Sloveniji preboj na področju trajnostnega gradbeništva.

V projektu sodeluje 9 partnerjev, ki bodo združili svoje raznoliko znanje in veščine in se trudili razviti nova, pametna, trajnostna in moderna bivalna okolja, primerna za vse generacije:

Namen enoletnega projekta je pripraviti poslovni načrt za kandidaturo v drugi fazi razpisa, ki bo omogočil izpeljavo projekta za vzpostavitev novega Centra odličnosti InnoRenew CoE. Projekt bo koordinirala doc. dr. Andreja Kutnar z Univerze na Primorskem, v sodelovanju s Fraunhofer inštitutom za raziskavo lesa – Wilhelm-Klauditz-Inštitut, Nemčija.

Poudarek Centra odličnosti InnoRenew CoE bo na obnovljivem materialu – lesu, na različnih proizvodih iz lesa in procesih povezanih z lesom v širšem smislu, od masivnega lesa do ekoloških “zelenih” kemikalij in energije pri predelavi. Poleg že naštetih, so v partnerstvo projekta, ki združuje različna znanja, kot je zdravje, informacijske tehnologije in računalništvo, strojništvo, gradbeništvo, urbani razvoj, uporabo obnovljivih materialov, upravljanje in trajnost, vključeni še: Univerza v Mariboru, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod e-Oblak Slovenija, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Regionalna razvojna agencije Ljubljanske urbane regije.

Center odličnosti InnoRenew CoE bo temeljil na raznolikem strokovnem znanju s ciljem, da  Slovenijo popelje med vodilne države v Evropi na področju gradbeništva in obnovljivih materialov, ki gradi novo, pametno, trajnostno in sodobno grajeno okolje za vse generacije. Novi Center odličnosti si bo prizadeval za raziskave, razvoj in podporo inovacijam v industriji in izvedel obsežno obveščanje o projektu z namenom spodbujanja uporabe obnovljivih materialov v trajnostnem razvoju.

Predlog za enoletno sofinanciranje za pripravo projekta InnoRenew CoE je bil izbran med 169 prijavami in bo v nadaljevanju tekmoval še s 30 predlogi, ki so se uvrstili v drugo fazo razpisa. Izmed teh bo komisija izbrala 10 predlogov projektov, ki bodo dobili financiranje za izvedbo projekta centra odličnosti.

Več o projektu si lahko preberete v predstavitvi.

Povezava na novico z novinarske konference.

Povezava na novico ob objavi rezultatov.

4th. event Class 2015 – invitation

Scope:

Addressing challenges of Digital Single market

It involves the whole variety of themes from startups to digital infrastructure, research and digital skills. As VP Ansip says “building a connected Digital Single Market is something we aim to get right.” And for that he wants to know what challenges the strategy should address.

Date:

5th &6th of November 2015

Location:

Bled

Proposed title of event

“Data Driven Economy”

Agenda Scope

what topic/speakers could you propose or bring to this topic, EU projects are welcome of course

Deadlines

beginning of June basic idea written

 by mid June – marketing ready

Reference:

A Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_en.htm

Read the latest blog post dedicated to the Twitter chat by VP Andrus Ansip:

http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/ansip/blog/your-opportunity-give-views-how-build-digital-europe-ask-ansip_en

Find details about the Twitter chat on the Digital Agenda website:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/askansip-askoettinger-twitter-chats

EU Digital Single Market

 Digital Single Market for Europe: Commission sets out 16 initiatives to make it happen

Brussels, 06 May 2015

The Internet and digital technologies are transforming our world – in every walk of life and in every line of business. Europe must embrace the digital revolution and open up digital opportunities for people and businesses. How? By using the power of the EU’s Single Market. Today, the European Commission unveiled its detailed plans to create a Digital Single Market, thereby delivering on one of its top priorities.

At present, barriers online mean citizens miss out on goods and services: only 15% shop online from another EU country; Internet companies and start-ups cannot take full advantage of growth opportunities online: only 7% of SMEs sell cross-border (see Factsheet for more figures). Finally, businesses and governments are not fully benefitting from digital tools. The aim of the Digital Single Market is to tear down regulatory walls and finally move from 28 national markets to a single one. A fully functional Digital Single Market could contribute €415 billion per year to our economy and create hundreds of thousands of new jobs.

The Digital Single Market Strategy adopted today includes a set of targeted actions to be delivered by the end of next year (see Annex). It is built on three pillars: (1) better access for consumers and businesses to digital goods and services across Europe; (2) creating the right conditions and a level playing field for digital networks and innovative services to flourish; (3) maximising the growth potential of the digital economy.

Commission President Jean-Claude Juncker said: “Today, we lay the groundwork for Europe’s digital future. I want to see pan-continental telecoms networks, digital services that cross borders and a wave of innovative European start-ups. I want to see every consumer getting the best deals and every business accessing the widest market – wherever they are in Europe. Exactly a year ago, I promised to make a fully Digital Single Market one of my top priorities. Today, we are making good on that promise. The 16 steps of our Digital Single Market Strategy will help make the Single Market fit for a digital age.

Vice-President for the Digital Single Market Andrus Ansip said: “Our Strategy is an ambitious and necessary programme of initiatives that target areas where the EU can make a real difference. They prepare Europe to reap the benefits of a digital future. They will give people and companies the online freedoms to profit fully from Europe’s huge internal market. The initiatives are inter-linked and reinforce each other. They must be delivered quickly to better help to create jobs and growth. The Strategy is our starting point, not the finishing line.

Commissioner for the Digital Economy and Society Günther H. Oettinger said: “Our economies and societies are going digital. Future prosperity will depend largely on how well we master this transition. Europe has strengths to build on, but also homework to do, in particular to make sure its industries adapt, and its citizens make full use of the potential of new digital services and goods. We have to prepare for a modern society and will table proposals balancing the interests of consumers and industry.

The Digital Single Market Strategy sets out 16 key actions under 3 pillars which the Commission will deliver by the end of 2016:

Pillar I: Better access for consumers and businesses to digital goods and services across Europe

The Commission will propose:

1. rules to make cross-border e-commerce easier. This includes harmonised EU rules on contracts and consumer protection when you buy online: whether it is physical goods like shoes or furniture; or digital content like e-books or apps. Consumers are set to benefit from a wider range of rights and offers, while businesses will more easily sell to other EU countries. This will boost confidence to shop and sell across borders (see Factsheet for facts & figures).

2. to enforce consumer rules more rapidly and consistently,by reviewing the Regulation on Consumer Protection Cooperation.

3. more efficient and affordable parcel delivery. Currently 62% of companies trying to sell online say that too-high parcel delivery costs are a barrier (see the newly released Eurobarometer on e-commerce).

4. to end unjustified geo-blocking – a discriminatory practice used for commercial reasons, when online sellers either deny consumers access to a website based on their location, or re-route them to a local store with different prices. Such blocking means that, for example, car rental customers in one particular Member State may end up paying more for an identical car rental in the same destination.

5. to identify potential competition concerns affecting European e-commerce markets. The Commission therefore launched today an antitrust competition inquiry into the e-commerce sector in the European Union (press release).

6. a modern, more European copyright law: legislative proposals will follow before the end of 2015 to reduce the differences between national copyright regimes and allow for wider online access to works across the EU, including through further harmonisation measures. The aim is to improve people’s access to cultural content online – thereby nurturing cultural diversity – while opening new opportunities for creators and the content industry. In particular, the Commission wants to ensure that users who buy films, music or articles at home can also enjoy them while travelling across Europe. The Commission will also look at the role of online intermediaries in relation to copyright-protected work. It will step up enforcement against commercial-scale infringements of intellectual property rights.

7. a review of the Satellite and Cable Directive to assess if its scope needs to be enlarged to broadcasters’ online transmissions and to explore how to boost cross-border access to broadcasters’ services in Europe.

8. to reduce the administrative burden businesses face from different VAT regimes: so that sellers of physical goods to other countries also benefit from single electronic registration and payment; and with a common VAT threshold to help smaller start-ups selling online.

Pillar II: Creating the right conditions and a level playing field for digital networks and innovative services to flourish

The Commission will:

9. present an ambitious overhaul of EU telecoms rules. This includes more effective spectrum coordination, and common EU-wide criteria for spectrum assignment at national level; creating incentives for investment in high-speed broadband; ensuring a level playing field for all market players, traditional and new; and creating an effective institutional framework.

10. review the audiovisual media framework to make it fit for the 21st century, focusing on the roles of the different market players in the promotion of European works (TV broadcasters, on-demand audiovisual service providers, etc.). It will as well look at how to adapt existing rules (the Audiovisual Media Services Directive) to new business models for content distribution.

11. comprehensively analyse the role of online platforms (search engines, social media, app stores, etc.) in the market. This will cover issues such as the non-transparency of search results and of pricing policies, how they use the information they acquire, relationships between platforms and suppliers and the promotion of their own services to the disadvantage of competitors – to the extent these are not already covered by competition law. It will also look into how to best tackle illegal content on the Internet.

12. reinforce trust and security in digital services, notably concerning the handling of personal data. Building on the new EU data protection rules, due to be adopted by the end of 2015, the Commission will review the e-Privacy Directive.

13. propose a partnership with the industry on cybersecurity in the area of technologies and solutions for online network security.

Pillar III: Maximising the growth potential of the digital economy

The Commission will:

14. propose a ‘European free flow of data initiative‘ topromote the free movement of data in the European Union. Sometimes new services are hampered by restrictions on where data is located or on data access – restrictions which often do not have anything to do with protecting personal data. This new initiative will tackle those restrictions and so encourage innovation. The Commission will also launch a European Cloud initiative covering certification of cloud services, the switching of cloud service providers and a “research cloud”.

15. define priorities for standards and interoperability in areas critical to the Digital Single Market, such as e-health, transport planning or energy (smart metering).

16. support an inclusive digital society where citizens have the right skills to seize the opportunities of the Internet and boost their chances of getting a job. A new e-government action plan will also connect business registers across Europe, ensure different national systems can work with each other, and ensure businesses and citizens only have to communicate their data once to public administrations, that means governments no longer making multiple requests for the same information when they can use the information they already have. This “only once” initiative will cut red tape and potentially save around €5 billion per year by 2017. The roll-out of e-procurement and interoperable e-signatures will be accelerated.

Next steps:

The Digital Single Market project team will deliver on these different actions by the end of 2016. With the backing of the European Parliament and the Council, the Digital Single Market should be completed as soon as possible.

The Digital Single Market will be on the agenda of the European Council meeting on 25-26 June.

For more information:

Documents adopted today:

Communication – A Digital Single Market Strategy for Europe

Staff Working Document – A Digital Single Market Strategy – Analysis and Evidence

Factsheets:

Questions and Answers on the Digital Single Market Strategy (MEMO)

Why we need a Digital Single Market

28 National Country Factsheets

Other useful links:

Webpage on the Digital Single Market (#DigitalSingleMarket)

Digital Single Market Strategy: European Commission agrees areas for action (25 March 2015)

How digital is your country? New figures reveal progress needed towards a digital Europe (24 February 2015)

Webpage of Vice-President for the Digital Single Market Andrus Ansip (@Ansip_EU)

Webpage of Commissioner for Digital Economy and Society Günther H. Oettinger (@GOettingerEU)

President Juncker’s political guidelines

Commission Work Programme 2015

 

Annex I: Roadmap of initiatives

Annex II: The three pillars of the Digital Single Market