Zavod InnoRenew CoE uspešno zaokrožil svoje prvo leto

Povzeto po: https://www.upr.si/sl/medijski-center/novosti-in-obvestila/zavod-innorenew-coe-uspesno-zaokrozil-svoje-prvo-leto

Koper, 16. februar 2018 – Zavod InnoRenew CoE je proslavil prvo obletnico od vpisa v sodni register.

V začetku februarja 2018 je direktorica Centra odličnosti InnoRenew CoE izr. prof. dr. Andreja Kutnar z rektorjem Univerze na Primorskem prof. dr. Draganom Marušičem in županom Občine Izola mag. Igorjem Kolencem podpisala tripartitno pogodbo o prenosu stavbne pravice na delu zemljišč v Livadah na zavod InnoRenew CoE.

Pobuda zavoda o umestitvi gradnje Centra odličnosti na območju Univerzitetnega kampusa Livade v Izoli je bila sprejeta sredi lanskega leta, februarja letos pa je bila na zavod prenesena tudi stavbna pravica, ki jo je Univerza na Primorskem od Občine Izola pridobila že leta 2006 za 22.534 m2 na območju sedanjega Univerzitetnega kampusa Livade.

Za izgradnjo centra bo zavod InnoRenew CoE odštel 10 milijonov evropskega in 20 milijonov državnega denarja, podpis pogodbe pa jim bo omogočil nadaljnji korak – pridobitev projektnih pogojev in gradbenega dovoljenja. Gradnja dveh objektov s šestimi laboratoriji z visokotehnološko raziskovalno opremo naj bi se začela poleti, končala pa do začetka leta 2020.

»Center predstavlja priložnost za združevanje mladih ljudi, ki zmorejo svoje raziskovalne rezultate prenesti v industrijo ob več kot dobrodošli podpori mentorskih institucij,« je povedal rektor Marušič ob ustanovitvi centra. Ustanovili so ga Univerza na Primorskem, nemški Inštitut za lesarstvo Fraunhofer WKI, Zavod za gradbeništvo Slovenije in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Partnerji v okviru projekta InnoRenew CoE so še Univerza v Mariboru, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, ki povezuje 26 občin osrednjeslovenske regije.

 

Januarja 2018 je imel Center odličnosti že 32 zaposlenih, kar 40 odstotkov jih prihaja iz tujine, Kutnarjeva pa v letošnjem letu napoveduje še 20 novih zaposlitev. Na Občini Izola se zato zavedajo pomembnosti projekta InnoRenew CoE, ki je bil s strani regionalnega razvojnega programa za južnoprimorski regijo (2014–2020) ocenjen kot projekt strateške vrednosti v okviru programa Krepitev konkurenčnosti gospodarstva. »Strokovnjaki in znanstveniki iz vsega sveta se bodo skupaj z družinami priselili v Izolo, raziskave in razvoj bodo prispevali k njeni večji prepoznavnosti. V vsakem primeru bo to pridobitev za lokalno okolje,« dodajajo v kabinetu župana mag. Igorja Kolenca.