Class 2015 napovednik

Najava

Konferenca storitev v oblaku CLASS Conference

Ljubljana, 5. in 6. november 2015

 V nov razvojni cikel Slovenije bo investirano 200 MIO razvojnega denarja

Storitve v oblaku so priložnost

Več o programu si lahko preberete na http://www.cloudconference.eu/program/glance/.

REGISTRACIJA http://www.cloudconference.eu/registration/online-registration/.

Evropa se premika proti Enotnemu Digitalnemu Trgu – online okolje brez ovir za mednarodno poslovanje predvsem s področja pravnih okvirov, elektronskih storitev in infrastrukture. To odpira veliko priložnosti tako uporabnikom kot ponudnikom elektronskih storitev. To je način za doseganje večje količine strank/uporabnikov s pomočjo povezovanja več storitev hkrati ob koncentraciji na osnovne storitve. Za doseganje tega cilja je potrebno združiti sile na strani malih  in srednje velikih podjetij in raziskovalnih organizacij  po celotni evropi, ker ena sama organizacija ali celo država ni zmožna nasloviti celotne palete tehnoloških izzivov na poti, kaj šele regulatornih pogojev ali enotnih standardov. Class 2015 dogodek naslavlja slabosti in priložnosti posamezne države in njihovih posameznih raziskovalnih organizacij ali pravnih okvirov in priložnosti sodelovanja več držav med seboj in kaže na možnosti, ki jih lahko od sodelovanja posamezne države pridobijo. CLoud Assisted ServiceS konferenca – CLASS 2015 bo pripeljala skupaj strokovnjake s področja računalništva v oblaku in sveta podatkov, ki predstavljajo temelj za izgradnjo znanja o posamezni tematiki. Povabljeni govorniki iz industrije in raziskovalnih organizacij bodo naslavljali to področje znotraj štirih podpodročij konference- 1/Pametna mesta&Skupnosti&Mobilnost,  2/Pametni les, 3/ eZdravje, 4/Pametne Tovarne (Industry 4.0), še posebej bodo predstavitve namenile pozornost digitalnim potrebam in uporabnosti tehnologij v okviru poslovanja in življenja v skupnostih in mestih v jugovzhodni evropi. Dalibor Baskovc, Direktor konference

Agenda

Prvi dan (5. 11. 2015) .

A/ Uvodnik:

Dr. Tomaž Boh, Ministrvo za izobraževanje, znanost in šport – Naslov: Možnosti za razcvoj področja IKT znotraj strukturnih skladov 2014-2020

Marko Hren, Služba Vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko – Naslov: Slovenska pametna specializacija 2014-2020 predstavitev politike investiranja

Cedric Thomas, OW2 konzorcij/ Francija – Naslov: Odprtokodne rešitve: Upravljanje lahko naredi razliko

B/ Pametna mesta&Skupnosti&Mobilnost

Katalin Gallyas, Odprto inoviranje mesta Amsterdam, Naslov: Introducing Open and Agile SmartCities iniciativa, podpora experimentalnim dejavnostim po principih FIWARE

László Gulyás, Arise Europe program v  Centralni and Vzhodnin Evropi pri EIT Digital/ Madžarska, Naslov: EIT Digital in program ARISE Europe ter pregled  EIT Digital razvojnih linij

Boris Horvat, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem / Slovenija / KC Class- Naslov: Moderne storitve transporta ali kako najlažje priti iz točke

A v točko B

Friderik Knez, ZAG/ Slovenija- Naslov: Trajnostne in pametne zgradbe – osnovni gradniki pametnega mesta

Miha MohorcicNaslov: Predtavitev ponudbe konzorcijev za področje pametnih mest in umeščanja v pametno specializacijo Slovenije

Ceco Gakovic, CityOS.io / Bosna in Herzegovina – Naslov: Izgradnja startup iniciative v pametnih mestih Sarajevo, Dubovnik-primeri dobre prakse

C/ Pametni les

Andreja Kutnar, Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem / Slovenija / – Naslov: Integracija IKT v raziskave, razvoj in inovacije v lesnem sektorju v okviru InnoRenew CoE

Johan Skog, SP Technical Research Institute of Sweden / Sweden – Naslov: Sledenje prstnemu odtisu lesa odpira vrata pametnim žagam

Václav Sebera – Mendel University Brno / Češka republika – Naslov: Uporaba računske moči pri raziskavah lesa in pri inženirskih pristopih s pdročja lesa

Drugi dan (6.11.2015) .

E/ eZdravje

Anastasius Gavras, Eurescom / Nemčija- Naslov: Povezovanje trendov in izzivi decentraliziranih storitev eZdravja in

Peter Linhardt, Ness / Slovaška – Naslov: Nacionalni IKT sistem e-Zdravja Slovaškje ob uporabi storitev računalništva v oblaku

Matjaz Depolli, Inštitut Jožef Stefan / Slovenija – Naslov: Slovenski piloti mobilnega nadzora zdravja

Per Olof Hedekvist – SP Technical Research Institute of Sweden / Švedska – Naslov: Oblačne baze podatkov oblačil za razvoj algoritmov za zmanjševanje tveganja padca

F/ Pametne Tovarne (Industry 4.0)

Daniel Vladušič – XLAB; Matej Andrejašič – Pipistrel; Žiga Povalej– XLAB / vsi Slovenija – Naslov Nove oblačne storitve za proizvajalca ultra-lahkih letal

Več o konferenci CLASS Conferencehttp://www.cloudconference.eu/

Pišite na naslov info@cloudconference.eu